Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Javni natječaji

2018. godina

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste oznake HLE NC-2023 - Ulica Matije Gupca u naselju Hlebine u k.o. Hlebine

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Hlebine

Odluka o dodjeli sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu u 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno (nepuno radno vrijeme/20 sati tjedno) na radno mjesto referent za računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Hlebine

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Hlebine u 2018. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2018. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Hlebine za 2018. godinu

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2018. godini

Designed by: Logo Georg