Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

OBJAVLJENI REZULTATI PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA ZA 2024. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Za područje Koprivničko-križevačke županije odobrena su dva projekta ukupne vrijednosti 135.000,00 EUR.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave svrstane u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24) i  s udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu višim od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. Na području Koprivničko-križevačke županije to su bile Općine Hlebine, Rasinja i Sokolovac.

Prihvatljive aktivnosti bile su vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju građevina društvene, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Općina Hlebine prijavila je projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Hlebine“ a odnosi se na modernizaciju djela Ulice bana Josipa Jelačića. Odobrena sredstva iznose 45.000,00 eura.

Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave za Općinu Hlebine pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Designed by: Logo Georg