Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

RADOVI NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JOSIPA JELAČIĆA

Počeli radovi na izgradnji pješačke staze  u ulici Bana Josipa Jelačića uz ŽC 2114  (od škole sve do izlaska iz sela) u ukupnoj dužini od 990,54 metara

Nakon provedenog postupka javne nabave putem EOJN za izvođača radova izabrana je tvrtka „MOD“ d.o.o. Koprivnica čija je ponuda bila najjeftinija, dok je za vršenje stručnog nadzora imenovan Vedran Petrović iz tvrtke „Petgrad“ d.o.o. Koprivnica.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 418.930,75 eura.

Prijavama na javne pozive osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 eura:

- 40.000,00 eura Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iz Programa za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi,

- 50.000,00 eura Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine,

- 30.000,00 eura Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa za unaprjeđenje infrastrukture prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Razlika sredstava osigurana je u Proračunu Općine Hlebine.

Uz županijsku cestu ŽC 2114 u naselju Hlebine u Ulici bana Josipa Jelačića ne postoji izgrađena pješačka staza te su svi stanovnici koji sudjeluju u prometu u opasnosti. Navedeni problem riješit će izgradnjom pješačke staze u dužini od 990,54 metara čime će se unaprijediti razina komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu, poboljšati kvaliteta života u općini, doprinijeti revitalizaciji Općine Hlebine što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva i smanjenja negativnog demografskog trenda

Designed by: Logo Georg