Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Naručitelj: OPĆINA HLEBINE je objavio Elektroničkom oglasniku javne nabave RH "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" - "Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Hlebine za razdoblje 2021-2025. godine" za postupak: K-1/2021,broj objave: 2021/S 01K-0005076.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4749050

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Dokumentacija za nadmetanje

 

 

Designed by: Logo Georg