Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Javni natječaji

2022. godina

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi u Podravini”

Javni poziv za dostavu ponude za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti; Ukop pokojnika na području Općine Hlebine

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Zaposli pa pomozi 3"

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Zaposli pa pomozi 3"

JAVNI POZIV za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Hlebine za 2023. godinu

JAVNI POZIV za dostavu prijava za korištenje sredstava pri dodatnom rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Hlebine

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hlebine

NATJEČAJ za radno mjesto- KOMUNALNI RADNIK

JAVNI POZIV za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Hlebine

JAVNI NATJEČAJ ZA REFERENTA - KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNOG REDARA

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2022. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Hlebine za 2022. godinu

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2022. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2022. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Hlebine u 2022.godini

2019. godina

Poziv na testiranje i intervju - Pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNICE/IKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE HLEBINE

Odluka o dodjeli sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2019. godini

Odluka o financiranju programa - projekata javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Odluka o financiranju programa - projekata javnih potreba u sportu u 2019. godini

Odluka o financiranju programa - projekata u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2019. godini

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Hlebine - poslovni prostor u Hlebinama, kč.br. 986 k.o. Hlebine, Krste Hegedušića 44 (Dječji Vrtić "Leptirić")

JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Hlebine

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2019. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Hlebine za 2019. godinu

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2019. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2019. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Hlebine u 2019. godini

2018. godina

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjaju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste oznake HLE NC-2023 - Ulica Matije Gupca u naselju Hlebine u k.o. Hlebine

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Hlebine

Odluka o dodjeli sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Odluka o financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu u 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno (nepuno radno vrijeme/20 sati tjedno) na radno mjesto referent za računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Hlebine

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Hlebine u 2018. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2018. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Hlebine za 2018. godinu

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2018. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva - (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine u 2018. godini

Designed by: Logo Georg