Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Gospodarenje otpadom

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA- Drava KOM

Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2021. godini

Zaključak - Provedba plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2021. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za 2021. godinu

Lokacije na kojima se odvojeno sakuplja otpad putem spremnika na javnim površinama Općine Hlebine

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Hlebine

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Hlebine

Zaključak - Provedba plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2020. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2020. godini

Zaključak - o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2020. godini

Izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2020. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2021. godinu

OPĆI UVJETI PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Cjenik javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

Zaključak - Provedba plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2019. godini

Zaključak - o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2019. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2019. godinu

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2019. godini

Izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2019. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2018. godini

Izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2018. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2018. godinu

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za 2017. godinu

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Hlebine 2017

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2017. godini

Izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2017. godini

DravaKom - Upute za odvoz i sakupljanje otpada

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Hlebine

Odluka o donošenju PGO Općine Hlebine za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje od 2017. do 2022. godine

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje 2017. do 2022. godine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje 2017. - 2022. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje 2017. - 2022. godine

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE za razdoblje od 2009. do 2015. godine

 

Designed by: Logo Georg