Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Zaštita i spašavanje

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2024. GODINU OPĆINE HLEBINE

Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite za 2024. godinu

Godišnji provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara na području Općine Hlebine za 2024. godinu

Izvješće o provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH na području OH u 2023. godini

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Hlebine za 2023. godinu

Odluka o određivanju koordinatora za praćenje i provođenje mjera i aktivnosti zaštite od požara u 2023. godini

Odluka o određivanju lokacija za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara u vrijeme žetvene sezone u 2023. godini

PLAN RAZVOJA sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hlebine za razdoblje 2024. - 2027. godine

ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Plana djelovanja od prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Zaključak o usvajanju Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Hlebine za 2022. godinu

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Hlebine 2023.

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HLEBINE ZA 2023. GODINU

PLAN RADA Stožera civilne zaštite Općine Hlebine za požarnu sezonu u 2023. godini

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2023. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Hlebine za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Hlebine za 2023. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022. Hlebine

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Hleine za 2021. godinu

Zaključak - Izvješće o izvršenju plana djelovanja za 2021. godinu

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Hlebine za požarnu sezonu u 2022. godini

Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu

Plan djelovanja civilne zaštite Hlebine Hlebine - 2022

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  na području Općine  Hlebine za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  Hlebine za 2022. godinu

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE  HLEBINE ZA 2022. GODINU

ANALIZA STANJA sustava Civilne  zaštite na području Općine Hlebine za 2021. godinu

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Hlebine

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika  za područje Općine Hlebine 

Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Hlebine 

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Hlebine 

 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 2021-2023.

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Hlebine 2021.

Plan razvoja Civilne zaštite Općine Hlebine za 2021. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite Općine Hlebine za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Hlebine

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hlebine za razdoblje 2020-2023

Plan razvoja Civilne zaštite Općine Hlebine za 2020. godinu

Poslovnik Stožera Civilne zaštite

Analiza stanja sustava Civilne zaštite Općine Hlebine za 2019. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite Općine Hlebine za 2018. godinu

DVD - PLAN MOTRENJA 2018

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Hlebine u 2018. godini

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine

Odluka o imenovanju koordinatora na području Općine Hlebine

Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika za područje Općine Hlebine

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 2018.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Hlebine

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Hlebine

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine 2018

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Hlebine za požarnu sezonu 2018. godinu

Plan vježbi civilne zaštite 2018

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE HLEBINE - 2018

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Hlebine

Prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine 2018.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine 2017

Analiza stanja sustava Civilne zaštite Općine Hlebine za 2017. godinu

Plan razvoja sustava CZ Općine Hlebine za 2018. godinu

Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obaveze Općine Hlebine iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)

Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća Općine Hlebine

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite

Odluka o potrebi izrade procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine

Poslovnik Stožera Civilne zaštite

DVD-PLAN MOTRENJA 2017

Godišnji provedbeni plan - vatrogasci 2017

Plan vježbi civilne zaštite 2017

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 2017.

 

Godišnji provedbeni plan - vatrogasci 2016

ODLUKA o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2016. GODINU

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA RAZDOBLJE OD 2016. do 2019. GODINE

DVD - PLAN MOTRENJA 2015.

DVD - PLAN MOTRENJA 2014. 

DVD - PLAN MOTRENJA 2013.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE HLEBINE 2013.

Rješenje Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine 2013.

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite

na području Općine  Hlebine za 2021. godinu

Designed by: Logo Georg